Hem

Långseruds hembygdsgård. B Larsson, Larsson Marketing

Under åren 1855-1865 hette kaptenen för Gillbergs kompani Erik Gustaf Selldén. Han bodde med sin familj på Kastensbols gård. En av hans söner hette Hjalmar och var sex år gammal när han kom till Kastensbol. Där fick han tillbringa tio lyckliga pojkår, tills barndomen fick ett abrupt slut genom att fadern dog och familjen skingrades. Själv flyttade Hjalmar till Växjö, där han hade en äldre bror. Det gick honom väl i händer och han blev så småningom läkare. Men Långserud kunde han inte glömma. Någon gång i vuxen ålder skrev han denna hyllning till sin - och vår - hembygd.

LÅNGSERUD

När Aspen han glittrar i månskenets glans

 

Då plägar jag sitta och drömma

 

Ack, vänare insjö i Värmland ej fanns

 

Dig, hembygd, jag aldrig kan glömma

 

Jag blickar så hänförd mot grönskande strand

 

En fagrare bygd ej Gud skapt i vårt land

 

Än Långseruds lummiga nejder

Och fagraste pärla var Kastensbols gård

 

Kaptensgård för sina soldater

 

Där växte jag lycklig i huldaste vård

 

Bland syskon och käraste kamrater

 

Och Pappa och Mamma står hand i hand

 

En fagrare bygd ej Gud skapt i vårt land

 

Än Långseruds lummiga nejder

På Gullsjö och Kolsäter, Bräcka och Ön

 

Konvaljerna dofta i skogen

 

Och rosor, syrener och vit tusenskön

 

De tävla med råg som står mogen

 

O, hembygd, du kära, i allt Sveriges land

 

En fagrare bygd ej Gud skapt med sin hand

 

Än Långseruds lummiga nejder

På Lönnskog och Råtakan, Strand, Essbjörbyn

 

Små fåglar kvittra i skogen

 

Från Svarttjärnets bergshöjd, o, se vilken syn

 

Du landsman, din hembygd bliv trogen

 

Jag lyfte som siar´n i natten min hand

 

Och svor att till döden dig älska, mitt land

 

Du Långseruds lummiga nejder

Välkomna till Långseruds Hembygdsförening på internet.