Årsmöte 2014-02-18

 

Årsmötet hölls i Hembygdsgården och ordförande för mötet var Bengt Johansson.

Verksamhetsberättelsen för 2013 och balans- och resultaträkning för 2013 godkändes. En rad val förrättades, det mesta var omval, men i styrelsen slutade Catarina Bäckström och nyval skedde av Karin Brümmer. I fest- och städkommittén slutade Stina Karlsson och Camilla Eriksson och i Byggnadskommittén Hans Peterson. Inger Peterson slutade i Bagarstuge-kommittén och där valdes Märta Carlsson in.

Ett förslag till årets verksamhet gicks igenom och godkändes. Det kommer att presenteras här på hemsida och annonser i tidningar, affischering mm.