Kontakt

KONTAKT

 

Det finns olika sätt att få kontakt med Långseruds hembygdsförening. Här nedan visas de personer som har valts till olika förtroendeuppdrag av årsmötet. Det går också bra att skicka e-post till styrelsen på följande adress: styrelsen@langserudshembygd.se.

 

Styrelse

 

Birgitta Edvardsson-Kyrk, ordförande 0533-501 70

Camilla Eriksson, vice ordförande 0533-510 27 070-275 34 52

Hardy Börås, sekreterare 0533-136 78 070-612 36 72

Rolf Thoren, kassör 0533-157 34

Karin Brümmer 070-644 75 76

Kerstin Hildén 073-022 48 32

Johan Graad 0533-530 10 070 600 95 19

 

Bokning av hembygdsgården och bagarstugan

 

Karin Brümmer, 070-644 75 76, e-post: karb74@gmail.com

Fest- och städkommitté

 

Camilla Eriksson, sammankallande 0533-510 27 070-275 34 52

 

Byggnadskommitté

 

Anders Axelsson, sammankallande 0533-530 59 073-3606 618

 

Arkiveringskommitté

 

Siv Forsén, sammankallande 0533-501 30 070-288 09 35

 

Dräktkommitté

 

Anna-Lena Adolfsson, sammankallande 0533-500 24 073-060 92 09

 

Marknadskommitté

 

Gunnel Johansson, sammankallande 0533-502 03 073-084 13 11

 

Tidningsklippare

 

Kjell Olsson 0533-500 55

 

Lotterikommitté

 

Birgitta Edvardsson-Kyrk 0533-501 70

Kerstin Olsson 0533-500 55

 

Medlemsregistret

 

 

 

Valberedning

 

Leif Bryntesson, sammankallande 073-059 99 55

 

 

Swish

 

Vårt Swishnummer är 123 231 46 23