Kontakt

KONTAKT

 

Det finns olika sätt att få kontakt med Långseruds hembygdsförening. Här nedan visas de personer som har valts till olika förtroendeuppdrag av årsmötet. Det går också bra att skicka e-post till styrelsen på följande adress: styrelsen@langserudshembygd.se.

 

Styrelse

Birgitta Edvardsson-Kyrk, ordförande 0533-501 70

Desirée Olsson, vice ordförande

Hardy Börås, sekreterare 0533-136 78 070-612 36 72

Kerstin Hildén 073-022 48 32

Karin Skoog 070-607 56 42

Siv Forsén

 

Bokning av hembygdsgården och bagarstugan

Karin Brümmer, 070-644 75 76, e-post: karb74@gmail.com

Fest- och städkommitté

Maria Schlegel

 

Gårdsgrupp

Anders Axelsson, sammankallande

Göran Kjellberg, fastighetstillsyn

Rolf Karlsson, fastighetstillsyn

 

Arkiveringskommitté

Siv Forsén, sammankallande 0533-501 30 070-288 09 35

Bengt Sandström

Solveig Jansson

 

Dräktkommitté

Anna-Lena Adolfsson, sammankallande 0533-500 24 073-060 92 09

Kerstin Scott

 

Bygdebandsgrupp

Inger Axelsson

Helena Johansson

 

Marknadskommitté

Gunnel Johansson, sammankallande 0533-502 03 073-084 13 11

Bengt Johansson

Hardy Börås

Göran Kjellberg, Suppleant

Utspisningsgrupp: Anna Peterson

Utställning: Kjell Olsson

Marknadslotteri: Johan Graad

Tältansvarig: Göran Kjellberg

 

Tidningsklippare

Kjell Olsson 0533-500 55

 

Lotterikommitté

Birgitta Edvardsson-Kyrk 0533-501 70

Kerstin Olsson 0533-500 55

 

Bagarstugekommittén

Hardy Börås sammankallande

Anna Peterson

Birgitta Edvardsson-Kyrk

Märta Karlsson

 

Valberedning

Karin Brümmer sammankallande

Camilla Eriksson

Johan Graad

 

Swish

Vårt Swishnummer är 123 231 46 23