Hembygdsdräkten

Långseruds hembygdsgård. B Larsson, Larsson Marketing

 

 

HEMBYGDSDRÄKTEN

 

I februari 1972 samlades några intresserade damer på Barbro Anderssons initiativ i sockenstugan för att prata om möjligheterna att återuppta arbetet med att arbeta fram en dräkt. En kommitté tillsattes och där ingick Barbro Andersson från Gisslebyn, Kerstin Scott från Backa, Majvor Johannesson i Grensbyn, Sylvia Olsson i Lönnskog och Elsa Johansson från Byn.

 

Nu påbörjades ett omfattande arbete som resulterade i en stor utställning 1973 på hembygdsföreningens 20-årsjubileum. Där visades insamlat dräktmaterial och inlånade äldre textilier. En teckning av kvinnodräkten visades och intresserade kunde anteckna sig för dräkter. Material köptes in och vävstolar riggades på flera ställen i bygden. I januari 1974 kunde man börja sy dräkter. Nanna Larsson och Inger Söderquist höll kurser under våren.

 

Söndagen den 9 juni 1974 invigdes de färdiga dräkterna och komminister Ingvar Persson höll ett invigningstal i en fullsatt kyrka där ett 50-tal kvinnor och ett 10-tal män för första gången bar sina dräkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långseruds hembygdsdräkter med hembygdsgården

 

i bakgrunden. Foto Kjell Olsson.

Långseruds sockens mans- och kvinnodräkter. Foto

John Johansson, Glava, 1985.

 

 

Är du intresserad av att köpa delar till din dräkt eller om du vill vara med på en studiecirkel för att ändra och sy om dräkten, så kontakta

 

Anna-Lena Adolfsson, 0533-500 24 073-0609 209

 

Välkomna till Långseruds Hembygdsförening på internet.